Кампиония сключи договор за сътрудничество с НСА

Кампиония

Кампиония подписа договор за сътрудничество с Национална спортна академия „Васил Левски“. Лично Георги Захариев и ректорът на НСА проф. д-р Пенчо Гешев подписаха споразумението. Обхватът на партньорството включва различни съвместни инициативи и дейности. Кампиония планира да организира редица кампове и курсове за треньори на базата на спортната академия. Като положителен пример от нашето сътрудничество можем да посочим съвместната инициатива между Кампиония, фондация Подарете книга, НСА БФС, при която учители по физическо в домове за деца, лишени от родителски грижи, бяха събрани на двудневен семинар на базата на спортната академия.
Освен всичко останало, важен акцент бе поставен и върху сътрудничеството по линия Китай. Георги Захариев е живял 2 години в азиатската държава, а освен това притежава диплома за бакалавър от Софийския университет по специалност китаистика.
Надяваме се, че заедно ще помогнем на българския спорт да се развива и да носи радост на много поколения занапред!